તારું અવતરણ

મારી અંદર થયેલું તારું અવતરણ આ પળમાં મારા અંતરપટ પર ઉઘડે તો મારુ સમગ્ર જીવન સાર્થક બને.

એ સાથે જ તારા અસ્તિત્વનો જયઘોષ મારા દરેક આંતરિક/બાહ્ય તરંગમાં પડઘાતો રહે અને એનું સતત આવર્તન થયા કરે.

સ્વપ્નમા પરોવાયેલા હોય એવા આ અલભ્ય મિલન, મારા દરેક શ્વાસમાં તું જીવંત બની ફરી લાવે, તો મારુ સમગ્ર આયખું વસંત સમાન બની જાય.

આવી રીતે તું મારા દરેક અણુમા અલ્લડ સુગંધી પ્રસરાવી દે તો સૃષ્ટિના સારા/નરસા પરિવર્તનો ધન્ય બની જાય.

જીવનમાં વિપત્તિના પહાડો પુષ્કળ જણાય છે પણ મારા અનુભવની મોંઘેરી જણસ હું મારી સ્મૃતિમાં હંમેશ જાળવી રાખું છું.

એ સ્મૃતિનું એક નાનું બુંદ પણ મારામાં ઉલ્લાસ જગાવી દે છે અને જાણે મારા જન્મોજન્મની તરસ તૃપ્ત થઇ જાય છે.

મારી અંદર જયારે આવી રોશની પ્રગટે છે ત્યારે યુગોના અંધકારમય અજ્ઞાન નાશ પામે છે!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.