શરણાગત પ્રાર્થના – ચિરાગ પટેલ સપ્તર્ષિ સંવત 8696 કાર્તિક શુક્લ ષષ્ઠી 2019 નવેમ્બર 02 શનિવાર

શરણાગત પ્રાર્થના – ચિરાગ પટેલ સપ્તર્ષિ સંવત 8696 કાર્તિક શુક્લ ષષ્ઠી 2019 નવેમ્બર 02 શનિવાર

પ્રાર્થના #प्रार्थना #prarthna #prayer

હે મા!
હું સંપૂર્ણ રીતે આપ સ્વરૂપ જ છું!
તેથી મારી સ્થિતિ તારી સેવારૂપ,
મારી ગતિ તારી યાત્રારૂપ,
મારી મતિ તારા ચિંતનરૂપ
અને મારુ વચન તારી સ્તુતિરૂપ થાઓ!
તેમ જ મારું હર કોઈ કાર્ય તારા પૂજનરૂપ થાઓ!
હું જે કાંઈ ગ્રહણ કરું છું એ સર્વે તારી પ્રસાદીરૂપે જ ગ્રહણ કરું છું!

शरणागत प्रार्थना – चिराग पटेल सप्तर्षि संवत ८६९६ कार्तिक शुक्ल षष्ठी २०१९ नवम्बर ०२ शनिवार

हे मा!
मैं सम्पूर्णतया आप स्वरूप ही हुँ!
इस कारण से मेरी स्थिति तुम्हारी सेवारूप,
मेरी गति तुम्हारी यात्रारूप,
मेरी मति तुम्हारा चिंतनरूप
तथा मेरे वचन तुम्हारी स्तुतिरूप हो!
और मेरा सर्व कार्य तुम्हारे पूजनरूप ही हो!
मैं जो कुछ ग्रहण करता हुँ वो सब तुम्हारी प्रसादी समझ कर ग्रहण करुं!

Total Surrender Prayer – Chirag Patel Saptarishi Samvat 8696 Kartik Shukla Shashthi 2019 November 02 Saturday

O mother goddess!
I am your occurrence completely!
So, may my perseverance be your service,
May my movement be your pilgrimage,
May my thoughts be your reflections,
and may my words be your praise!
And whatever I do may that be your worship!
Whatever I get, may I accept as your offering!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.