કર્ણ-ચિરાગ પટેલ

વાસુદેવ પ્રણામ
સભાજનોને મારા પ્રણામ
હું કર્ણ!
મહારથી કર્ણ!
વિશ્વનો સહુથી મોટો બાણાવણી.
પણ, મારા જીવનનું સત્ય શું?
એક સુતપુત્ર.
દુર્યોધનનો ઓશિયાળો અને હમ્મેશ તેની ક્રુપા પર રહેનારો!
ક્રુષ્ણ આ બધું તમારે લીધે જ…
જન્મ થયો એ સાથે જ જન્મદાત્રીનો વિયોગ તમે આપ્યો.
રથ હાંકનારના પુત્ર હોવાને લીધે મને શિષ્ય્ય઼ તરીકે કોઈ રાજગુરુએ ના સ્વીકાર્યો.
રાજકુમારોના શક્તિ પ્રદર્શનમાં મારું અપમાન કરવામાં આવ્યું.
દુર્યોધને મને મિત્ર બનાવી સમાજમાં મારી થોડી પ્રતિષ્ઠા સ્થાપી.
પણ, તમે શું કર્યુ?……
દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં તમારે લીધે જ મારે અપમાનિત થઈ હટવું પડ્યું…….
મહાભારતના યુદ્ધ પહેલાં માતા કુંતીને મોકલી
મારી પાસે પાંડુ પુત્રોની સુરક્ષાનું વચન લેવડાવનાર તમે. જ હતા ને ?
ઇન્દ્ર દ્વારા મારા કવચ-કુંડ્ળ મંગાવનાર પણ તમે.
જ્યારે યુદ્ધમાં મારે અર્જુનને હણી મારો પ્રતિશોધ લેવાનો હતો
 ત્યારે તમે જ ઘટોત્કચને મારી સામે મોકલવાનો પ્રપંચ રચ્યો!
મારા રથનું ચક્ર ફ્સાયું ત્યારે મને હણવા માટે
અર્જુન પાસે ક્ષાત્રધર્મ અને યુદ્ધના નિયમો નેવે મુકાવનાર તમે.
કેમ મધુસૂદન કેમ તમે આવું કર્યું?
અર્જુનથી પણ વધુ સક્ષમ હોવા છતાંય જીવનભર મને  અપમાન અને અવહેલના જ તમે જ મને આપ્યાં.આપો ઉત્તર હે જગન્નાથ!

http://epapergujaratsamachar.com/epaper.php?edition=Ahmedabad&date=2020-05-27&pageno=4&pid=GUJARAT_AHM#

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.