છે આશ – ચિરાગ પટેલ ફેબ્રુઆરી 26, 2018

છે આશ – ચિરાગ પટેલ ફેબ્રુઆરી 26, 2018

સ્વપ્નિલ આંખોમાં
રચાયું અનોખું સ્વર્ગ.
પ્રેમ દરિયે ઘૂંટ પીધાં
એકત્વના સાક્ષાત્કારે.
કાળને ઘકેલી એકબાજુ
અમરતના ધોધ ઝીલ્યાં.
એક-એક ક્ષણ વહેતી
અણુ-અણુ એમાં ન્હાતાં.
પંચતત્વોની સુવર્ણ ભસ્મ
અસ્તિત્વમાં વિખેરાતી.
અતીતને અતિક્રમી
નવી આશાઓ ઉગી.

અનુભવ આવો પામી
વિયોગ જયારે રચાયો.
ખંડમાં કાયા ઘસાતી
વિશ્વાસ તો ય સંચરે.
જાગશે ક્યારેક એ
મિલન થશે સમષ્ટિનું.
ના કોઈ અનેક કે એક
રહેશે સઘળું શૂન્ય સમ.
આશિષ સદાય “મા” તારા
“રોશની” અને “દીપ” સંગે.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.