શરણાગત પ્રાર્થના – ચિરાગ પટેલ સપ્તર્ષિ સંવત 8696 કાર્તિક શુક્લ ષષ્ઠી 2019 નવેમ્બર 02 શનિવાર

શરણાગત પ્રાર્થના – ચિરાગ પટેલ સપ્તર્ષિ સંવત 8696 કાર્તિક શુક્લ ષષ્ઠી 2019 નવેમ્બર 02 શનિવાર પ્રાર્થના #प्रार्थना #prarthna #prayer હે મા! હું સંપૂર્ણ રીતે આપ સ્વરૂપ જ છું! તેથી મારી સ્થિતિ તારી સેવારૂપ, મારી ગતિ તારી યાત્રારૂપ, મારી મતિ તારા ચિંતનરૂપ અને મારુ વચન તારી સ્તુતિરૂપ થાઓ! તેમ જ મારું હર કોઈ કાર્ય તારા પૂજનરૂપ अतिरिक्त Read More

Value of PI in Sanskrut shloka

Courtay   Rajesh Sathya  Sanskrit was the language of free thinkers, who questioned everything, and expressed the widest spectrum of thoughts on various subjects. Religion is a Tip of Iceberg if we take the whole Sanskrit literature and most of the Sanskrit literature has nothing to do with religion, and instead it deals with philosophy, law, अतिरिक्त Read More

Beyond Stephen Hawking – Chirag Patel                                2018 April 01

Beyond Stephen Hawking – Chirag Patel                                2018 April 01 #StephenHawking #DarkMatter #DarkEnergy #BeyondBigBang #BigBang #Upanishad This article is my homage to one of greatest minds of our time – Stephen Hawking. On 2018 March 02, I read a news article on Stephen Hawking (link: https://www.livescience.com/61914-stephen-hawking-neil-degrasse-tyson-beginning-of-time.html). Hawking said that he knew what it was before अतिरिक्त Read More

Bhagavatam 1 – Chirag Patel

Bhagavatam Booklet 1 – Chirag Patel   1-1-1   janmaadyasya yatoanvayaaditaratashchvaartheshhvabhijnah svaraaT | tene brahma hryudaa ya aadikavaye muhyanti yatsoorayah || tejo vaarimrudaam yathaa vinimayo yatra trisargoamrushhaa | dhaamnaa svena sadaa nirastakuhakam satyam param dheemahi ||   Meaning:   One who taught the vedas which confuses learned scholars to brahmaa; One who creates, retains and अतिरिक्त Read More