આતમ ફૂલડાં

પ્રેમની ડાળે બેઠાં બે આતમ ફૂલડાં
ટહૂકે લાગણીઓ ખીલે આયખાં
હરખની હેલીમાં ધોધમાર ન્હાતાં
અલ્હડ રાગે અનુરાગ આલાપતાં

કાયાનાં કામણ ઓસરે છે જ્યારે
હૈયાનાં પ્રેમબંધ બાંધે છે ત્યારે
જીવનમાં પરિવર્તન નિત્ય બને ત્યારે
મનની ડોરે એકમેવને સમજી લે છે

પ્રેમ એવોને એવો જ વર્ષે છે ધોધમાર
અભિવ્યક્તિનાં માધ્યમ બદલાય છે
આંખના ક્ષણભર કટાક્ષે છલકાય છે
સ્પર્શનાં નાનાં આલિંગને ઉમટે છે

“દીપ” પ્રજ્વળે હરપળ તેજ વહાવી
“રોશની” ન્હાતી આતમ સમર્પી

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.