ઇ-વિદ્યાલય

e-Vidyalay Home Page

“>ખાસ બાળકોના બેલી

      આપણે ત્યાં ‘ખાસ’ બાળકો વિશે ખાસ જાગૃતિ નથી.  હજુ ગઈ કાલ સુધી એમને ‘મંદ બુદ્ધિ’ , ‘પાગલ’ અને બહુ સારી રીતમાં ‘ભલા’ તરીકે જ ઓળખવામાં આવતા હતા.       પણ…. પશ્ચિમમાંથી અપનાવેલી થોડીક સારી ચીજોની જેમ

Madhav Ramanuj Home Page

“>૩૦ જાન્યુઆરી … – માધવ રામાનુજ

૩૦ જાન્યુઆરી … – માધવ રામાનુજ       ૧૯૭૦ ગાંધી નિર્વાણદિન સવારે સૂર્ય તો ઊગ્યો હતો ! મેં આંખ ચોળી ભીંત પર જોયું : તમારા ચિત્ર નીચે કાલનો દિવસ હતો ! દાયકાઓ વીતતાં શી વાર ? પણ એ એક ક્ષણ કેવી રીતે … Continue reading